Cinler Tarafından Yazılan Yasaklı Kitap; Kitabü'l Azazil

Bizi instagramdan da takip edebilirsiniz;
https://www.instagram.com/Bilgi.Matin...

Hasan Karacadağ'ın Türkiye'de cin filmlerinin yolunu açan ünlü serisi Dabbe'nin altıncı filminde karşımıza çıkan hatta bir dönem Karacadağ'ın kitabın bir kopyasına ulaştığını söylediği yasaklı kitap Kitabü'l Azazil, M.S. 500 yılında yazıldığı ve cinlerle ilgili kapsamlı bilgiye sahip olduğu söyleniyor.
O halde bu esrarengiz kitaba biraz yakından bakalım...

Kitabü'l Azazil, tamamı cinler hakkında son derece detaylı bilgiler içeren 500 sayfalık bir kitap.
Cinler alemine dair tüm sırlar bu kitapta en ince detayına kadar yazılıymış.
2. Kitabın M.S. 500 yılında İbn-i Cuhaşe adında bir adam tarafından yazıldığı söyleniyor.
Kimileri de M.S. 800'lü yıllarda yazıldığını söylüyor. Kitabın orijinal dili takdir edersiniz ki Arapça.
3. Anı zamanda kitabın yazarı olarak bilinen İbn-i Cuhaşe'nin de bir cin olduğunu iddia edenler de var.
Sonuçta kimse İbn-i Cuhaşe'nin kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor...
4. Kitabın orijinalinin cinler hakkında fazla detaylı ve çizimlerle desteklenmiş olması insanların yazarının da onlardan biri olduğunu düşünmesine neden olmuş olabilir.
Ortaya dökülen detayların ne olduğunu bilmiyoruz ama vakti zamanında bu kitapinsanları ziyadesiyle korkutmuş.
5. Kitap basıldıktan kısa bir süre sonra çok gizli bilgiler içeren kısımların kitaptan çıkarıldığı ve bu haliyle basıldığı söyleniyor.
Bu nedenle, heves kırmak gibi olmasın ama, günümüze ulaşan kopyalarının bu versiyonu olduğu düşünülüyor.
6. Ayrıca kitabın Endülüs Emevi Devleti sınırları içinde yazıldığı ve o vakitlerde devlet kütüphanesinde muhafaza edilmiş olduğuna dair bir iddia da var.
Kitabın 500'lü değil de 800'lü yıllarda yazıldığını kabul edersek kitap hakkındaki bir diğer söylenti olan kitabın Endülüs Emevi Devleti döneminde yazılmış olduğu da ihtimal kazanır.
İnsanları deliliğe sürüklediği düşünüldüğü ve yazarın cin olduğu iddia edildiği için kitap tamamen alimlerin aldığı bir kararla ortadan kaldırılıyor ama iki kopya saklanıyor.

8. Bu kopyalardan birinin kaybolduğu, bir diğerinin de bir müzede muhafaza edildiği söylentiler arasında...
Muhafaza edilen bu kopyanın bazı kaynaklara göre Kurtuba Müzesi'nde bazı kaynaklara göre ise British Müzesi'nde olduğu söyleniyor.
9. Gelelim kitabın ismine... Azazil, kelime anlamı itibariyle Şeytan demektir. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında da Azazel diye geçer.
Bu kelime, Kuran'da yer almıyor fakat İslam alimlerinin pek çoğunun eserinde Şeytan'dan Azazil olarak bahsedilir. O sebeple Kitabü'l Azazil de cinleri anlatır ama Şeytan'ın Kitabı olarak tercüme edilebilir. Bu anlam çıkarımından dolayı da kitabı Şeytan'ın bizzat kendisinin yazdığını da iddia edenler vardır.
10. Bu kitabın bu denli gündeme gelmesi ise Hasan Karacadağ'ın Dabbe çekimlerine başlamasıyla gerçekleşiyor.
Herkesi meraklara salmıştı Hasan Karacadağ o dönemlerde çünkü...
11. Karacadağ, Dabbe serisinin devam filmlerinden birini çekerken bu kitabın gerçek kopyalarından birine ulaştığını ve filmin bu kitap üzerine olacağını söyledi.
Fakat hiçbir zaman o kopyayı seyircisiyle paylaşmadı ama hâlâ herkes kopyalardan birinin yerli cinci yönetmenimiz Karacadağ'da olduğunu iddia ediyor...

# FATİH GÜNER

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.