SUDA BOĞULMALARIN SƏBƏBİ NƏDİR?

Son bir neçə gündə azyaşlıların suda batması hallarına rast gəlinir.

Copyright © ARB Aran Media Şirkəti

Rəsmi sayt: http://aran.arbtv.az/
Facebook: https://www.facebook.com/arbaranfilm/
Facebook: https://www.facebook.com/arbarantv
Instagram: http://aran.arbtv.az/
Twitter: https://twitter.com/ARBAranTV
ARB Media Qrup: http://arbtv.az/

Ünvan: AZ 6600, H.Əliyev pr.14,
Yevlax şəhəri, Azərbaycan Respublikası
Telefon: +99422 336 68 11 +994223362808
Faks: +99422 336 74 03

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.