Darz Bór odc. 189 - Czujne dziki

Tym razem Pan redaktor ruszył na konfrontację z dzikami. Jednak ekipa filmowa nie ułatwiał zadania Przemkowi... Od dzisiaj opuszczamy duszne hale targowe i zaczynamy serię odcinków na powietrzu. Dzisiaj pierwszy z nich, zapraszamy.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.

Last watched

Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.