Abdülaziz bayındır Sapıklığı:ALLAH Gaybı Bilmez(!) Amacı ve Kimlere Çalıştığı ile İlgili Bilgiler

Her şeyi şüphesiz bir şekilde bilen Yüce Allah'ın bunları bilmesi buna müdahale anlamına gelmiyor. Kulları seçimlerini kendisi yapar. Yüce Rabbimiz zamanla sınırlı değildir ve zaman bizler için yaratılan ve dünyayı bağlayan bir formdur. Allah katında ise bir bağlayıcılığı yoktur. Küçücük, aciz varlıklar kendi kıt akılları ile böyle çıkarımlar yapamazlar, yaparlarsa ayetlerle rezil olurlar.

Bu sapkın aynı zamanda oruç için sabah ezanı okunduktan yarım saat sonralarına kadar yiyebilirsiniz diyerek sizin amellerinizi de zayi etmek istiyor. Bunun tuzağına düşmeyin. Yüce Allah'ın, kudretini ve ilmini inkar eden biri elbette bu konuda da sizi aldatıyordur.
De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. / Neml suresi 65. ayet

”De ki: “Gayb ancak Allah’ındır.”[ Yunus: 20]

”Göklerin ve yerin gaybını bilmek O’na aittir.”[ Kehf: 26]

“Andolsun, içinizden cihad edenleri, sabır ve sebat gösterenleri bilinceye (belirleyinceye / ortaya çıkarıncaya) kadar sizi deneyeceğiz / imtihan edeceğiz.” / Muhammed suresi 31. ayet

“Sözünüzü ister içinizde gizleyin, ister açığa vurun, hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir. O yarattığı mahlûkunu hiç bilmez olur mu?” (Mülk, 67/13-14)

“…Bu, muhakkak ki Allah’ın, göklerde ne var, yerde ne varsa bildiğini ve şüphesiz Allah’ın, her şeyi hakkıyla bilici olduğunu (sizin de) bilmeniz içindir.” (Maide, 5/97)

“Allah, her dişinin neye gebe kalacağını ve rahimlerin neyi eksiltip, neyi ziyâde edeceğini bilir. Çünkü O’nun katında her şey (kader olarak yazılı) bir ölçü iledir.” (Rad, 13/8)

“Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: 'Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun?' dediler. Allah da onlara: 'Sizin bilemeyeceğinizi herhalükarda ben bilirim.' dedi.” (Bakara, 2/30)

“…Allah'tan korkun. Bilesiniz ki Allah, her şeyi bilir.” (Bakara, 2/231)

“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.” (Lokman, 31/34)

"Biz her şeyi Levh-i Mahfuzda tek tek yazdık." (Yâsin, 36/12)

- Rum ve Fetih suresi gibi pek çok surede açık bir şekilde gelecekten haber verilmektedir. Allah’ın gelecekte olacak bir savaşı ya da fethi bilmesiyle, bir tek kulun yaşam hikayesini bilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Rabbimiz geleceği bildiğini pek çok ayetiyle açık bir şekilde bildirmiştir.

Allah’ın gelecekte kendi yaratacağı bazı şeyleri bilemeyeceğini iddia etmek, ancak bu gibi ayetleri inkar etmekle mümkün olabilir. Hali ile bu abdülaziz bayındır ve onun ekibi içerisinde yer alan tüm mealci oryantalist ateistler onunla beraber küfre girmiştir ve amaçları da sizleri kendileri gibi Allah'a isyan ve inkar ile ateist ve deist yapmaktır.

Sizin ateist ve deist olan tüm oryantalist hocalarınızdan edip yüksel, mustafa islamoğlu, mehmet okuyan, abdülaziz bayındır, caner taslaman, yaşar nuri öztürk, ihsan eliaçık, bayraktar bayraklı, ali rıza demircan, emre dorman, Gürkan engin, Ahmet murat sağlam, sonya cihangir, Zekeriya beyaz, sait çamlıca, ali akın ve diğer tüm mealci hocalarınız sizleri kendileri gibi ateist yapmak istiyorlar ve sizlerinde, onlar gibi Allah'a, Rasulüne, Kuran'a, islam, dinine, sahabelere, alimlere ve tüm müslümanlara düşman olmanızı istiyorlar. Bu yüzden bu sapkınlar uzak durun ve onları ve onların mealcilik, ateizm ve deizm dinlerini reddederek tek hak din olan islamı kabul edin ve müslümanların arasına katılın. Kendinizi göz göre göre ateşe atmayın.

Peygamberimiz [s.a.v] Veda Hutbesi’nde; "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir" buyurmaktadır.

Ben/biz, sizi buna davet ediyoruz. Umarım tavsiyelerimizi dikkate alırsınız ve kendinizi göz göre göre ateşe atmazsınız. Allah (cc) size yardım etsin.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.