Pêşmerge Kakil Herki 20 2 2017 Sengeri Tilkêf Ferhad Bamerni PDK

Bab û kor pêkve di sengerîda—
Kakil Herkî 20-2-2017 Bereyê Tilkêf û Batmayê
Ew dibêjît heta dawîya jiyana xo ezdê berdewamîyê deme karwanê xebatê û desta jê bernadem
korê wî bi rêka Malperê Pêşmerge Daxazkir ewji bêhte welgirtin digel babê xo weko Pêşmerge mejî weko Malperê Pêşmerge dengê wî gehande Fermande Tariq Herinî
www.pdk-partizan.jimdo.com

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.

Last watched

Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.