İsmet Özel "Özelleştirmeler" için ne dedi?

Dolayısıyla Türkiye’de yapılabilecek işlerin tamamen gündemden çıkarılması birilerinin vazifesi olmuştur. Birileri bilhassa Türkiye’nin varlık kazanmasına engel olmuştur. Türkiye hiçbir zaman bu imkânlarla bu durumda olacak bir ülke değildi. Bu konuda mesela en son 1980 sonrasında Kamu İktisadi Teşebbüslerimiz (KİT) yok edildi. Evet, Kamu İktisadi Teşebbüslerimiz matah şeyler değildi. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne yöneltilen bütün eleştiriler yerinde eleştirilerdi. Ama hiç unutmayın, 1973 yılında bir siyasal İslâm uydurdular. Ve bu siyasal İslâm hemencecik, 1973 yılında Milli Selamet Partisi kuruldu ve iktidara geldi. Kemal Unakıtan Sümerbank’ın kâr etmesini sağlayan kişi olarak şöhret yaptı. Yani Kamu İktisadi Teşebbüsleri kâr etmez diyorlardı. Ve adam aman aman matah bir şey yapmadı; sadece kendini göstermek için birkaç tane tedbir aldı. Fakat bu aynı adam AKP iktidara geldikten sonra Maliye Bakanı oldu ve özelleştirmenin şampiyonu oldu. Yani Sümerbank’ı kâra geçiren adam sonra Sümerbank’ı yok eden adam oldu! Bir şeyi anlamanızı bekliyorum sizden.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.

Last watched

Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.