Maide Suresindeki "Vesile Arayın" İfadesi "Kendinize Bir Mürşid-i Kâmil Bulun" Anlamına Mı Gelir?

Ayetteki "vesile arayın" ifadesi "kendinize bir mürşid-i kâmil bulun" anlamına mı geliyor?

Allah'a yaklaşmanın yolu imân ve salih amelden geçer. Araya aracı koymaya ihtiyaç yoktur. Zaten tasavvuf geleneği ortaya çıkana kadar da bu ayeti "aracı koyun" diye anlayan da olmamıştı.

Ben tasavvuftaki zühd anlayışına katılıyorum. Ama tasavvuf kendisine ayrı bir din hiyerarşisi kurunca yani profesyonelleşince, amatör ruhunu kaybedince işin tadı tuzu kaçıyor. Cehaletin yoğunluğu da artınca istismarın bini bir para oluyor.

Çok net konuşuyorum: Tasavvufun zühdüne evet, çünkü Hz. Peygamber ve sahabenin yaşadığı da zühd idi. Ama profesyonelleşmiş tasavvufa hayır! Şunu da söyleyeyim, sabah akşam "tasavvuf şudur, budur" diye konuşup dilime dolamayı da tercih etmem. Çünkü o kültürün içine doğmuş olan sayısız samimi zühd hayatı yaşayan insan olabilir.

Zaten benim işim de kimsenin dindarlığının ölçümünü yapmak değil. Ben, üzerime düşeni yaparım. Bana ne başka insanın kafir mi mümin mi olduğunu belirlemekten. Ben bunu yapmayı edepsizlik olarak görürüm. Sadece doğru bildiğimi dilim döndüğünce anlatırım ama kimsenin dindarlığının ölçümünü yapmam.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.