Hz. Mehdi Türkiye'de Ortaya Çıkacak

HZ. MEHDİ (AS) ÖNCE TÜRK BAYRAĞIYLA TÜRKİYE’DE ORTAYA ÇIKACAK; SONRA DA YEŞİL BAYRAKLARI OLAN DİĞER ÜLKELERİN MANEVİ ÖNDERLİĞİNİ ÜSTLENECEKTİR

daha fazla bilgi için;
http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/164...

www.seslikitap.info
www.kisaanlatimlar.com


3.

... onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak, ...

İfadesiyle Allah, Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as)'ın söz konusu hakimiyetlerinin ardından gelecek başka bir hakimiyet dönemi olacağını haber vermektedir. Ancak Hz. Mehdi (as)'ın zuhur vakti olan hicri 1400'e kadar dünya tarihinde bu şekilde bir dünya hakimiyeti hiçbir şekilde olmamıştır. Müslümanlar tam anlamıyla dünya çapında "güç ve iktidar sahibi" olamamışlardır. İslam ahlakı tüm insanlar tarafından benimsenmemiştir. Ancak Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman ve Hz. Mehdi (as) ile ilgili olarak bildirdiği hadislerinde Hz. Mehdi (as) döneminde böyle dünya çapında bir hakimiyetin olacağı, Hz. Mehdi (as) vesilesiyle birçok Musevinin İslam dinine gireceği, Hz. İsa (as)'ın nüzulü ile de Hıristiyanların İslam dinini kabul edecekleri bildirilmektedir.

"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur." (İmam-ı Suyuti)

Naim, Selman b. İsa'dan tahric etti, o dedi: Duyduğuma göre, Hz. Mehdi (as)'ın elinde (zamanında) sekine bulunan tabut Taberiye gölünden çıkarılır ve Beyt-ül Makdis'de O'nun önüne getirilir. Yahudiler bunu görünce, pek azı hariç, çoğu Müslüman olurlar.(Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar), s. 23, Tercüme: Müşerref Gözcü - Kahraman Neşriyat)

4.

... kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak...

Allah Müslümanlara bu ayetinde, söz konusu dünya hakimiyetinin ileride olacağını gelecek zamandan bahsederek bildirmektedir. Rabbimiz ayetinde "dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak..." ifadesiyle İslam ahlakının tüm dünyada hakim olacağını, yerleşik bir hale geleceğini ve güçleneceğini bildirmiştir. Bu şekilde kesin ve net bir yerleşik kılınma ve sağlamlaşma hali Hz. Süleyman (as) ve Hz. Zülkarneyn (as) dönemlerinden sonra hak dinlerin hiçbirinde Hicri 1400 yılına kadar yaşanmamıştır. Peygamberimiz (sav) ise bu hakimiyetin ahir zamanın Büyük Mehdisi zamanında gerçekleşeceğini net bir şekilde bildirmiştir. Hicri 1400'e girildiği gün itibariyle Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği alametlerin art arda meydana gelmeye başlaması da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğinin ve İslam ahlakının dünya hakimiyetinin yaklaştığının alametleridir.

5.

... ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir..." (Nur Suresi, 55)

Bu ayetin son kısmında ise yine ahir zamana işaret edimektedir. Bu son dönemde İslam ahlakının hakimiyetinden önce Müslümanların fitneler, kargaşa, zulüm nedeniyle zorluk içinde korku dolu bir dönem yaşayacaklarını bildirmiştir. Gerçekten de 20. ve 21. yüzyıllar dünya tarihinin en çok kan dökülen, din savaşlarına sahne olan, iman edenlerin çok ciddi zorluklar yaşadıkları, imanlarını sakladıkları, ibadetlerini gizli yapmak durumunda kaldıkları yüzyıllar olmuştur.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.