Koroner Arter hastalığının tedavi yaklaşımları nelerdir?

Tanısında ne yapabiliriz Koroner Arter hastalığının? En önemli ilk planda yapmamız gereken şey hastalığının şikâyetlerinin dinlenmesi, iyi bir hikâyesinin alınması ve fizik muayenesinin yapılmasıdır. Daha sonrasında EKG, Efor testi, Nükleer tıp tetkikleri yani Sintigrafi tetkikleri, Ekokardiyografi ve Koroner Anjiyografi kullanılmaktadır. Tıkanmanın yerini ve miktarını belirlemede, kesin tanıda en etkili tetkik Koroner Anjiyografi’dir.

Tedavisinde ilk planda eğer tanısı konulmuşsa ilaç tedavisinin başlanılması, hastanın hayat tarzında değişiklik yapılması önerilmelidir. Daha öncesinde söylediğimiz gibi sigaranın bırakılması gerekir. Bunun dışında girişim yapılması gerekiyorsa Anjiyo yapıldığı aynı seans içerisinde damarlardaki darlık açılabilir ve sıklıkla balonla açıldıktan sonrasında Stent’in İmplantasyon’u, stent dediğimiz şey tel kafeste konulması yapılabilir. Balon ve Stent işlemi aynı damar birden fazla darlığa veya birden fazla damardaki darlıklara aynı seansta ya da farklı seanslarda yapılabilir. Bu tedavi yöntemine uygun olmayan durumlarda ana koroner veya çoklu damar hastalıklarında bypass cerrahisi veya ilaç tedavisi önerilebilir. Bypass cerrahisinde ise damardaki darlık veya tıkanıklık sonrasında aort damarı veya meme damarı ile köprü görevi gören bir damar konulur. Bu konulan damar hastanın kendisinin bacak toplardamarı veya göğüsten veya koldan alınan bir atar damar olabilir. Böylece bu köprü yardımıyla dar ya da tıkalı olan bölgenin ilerisine yeterli düzeyde kan akışı sağlanmış olur.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.