posiedzenie Komisji Rewitalizacyjnej RMP poświecone ul. Św. Marcin_ 04.02.2014

POSIEDZENIE KOMISJI REWITALIZACJI Rady Miasta Poznania poświęcone ulicy Św. Marcin pt.
"OŻYWIENIE SPOŁECZNE, PRZESTRZENNE I GOSPODARCZE ULICY ŚW. MARCIN - w świetle przyjętego przez Radę Miasta Poznania Zintegrowanego Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030, a także innych przedsięwzięć oraz akcji (m.in. STREFA ŚW. MARCIN).
Prezentacje zadań i działań poszczególnych jednostek miejskich. Dyskusja."

Było to pierwsze spotkanie z Radnymi, Prezydentem Poznania i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi odpowiedzialnymi za wdrożenie poszczególnych punktów Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030 (przyjętego przez Radę Miasta Poznania 10 grudnia 2013 r.) - pozwalające zapoznać się z zadaniami Programu odnoszącymi się do ulicy Św. Marcin, planowanymi zmianami w jej obrębie.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.