Qulaq, burun, boğaz və baş-boyun cərrahı Uzm. Dr. Rəşad Quvalov

Mərkəzimizə 52 yaşında pasient müraciət etmişdir. Artıq 1 ildir ki pasient nəfəs almasında çətinlik, boğulma və udma aktının çətinliyi, boyunun sağ tərəfində şişlik kimi şikayətlər mövcud idi. 6 ay ərzində şikayətləri daha da artmışdır. Digər bir onkoloji mərkəzdə qırtlaqdan biopsiya götürülmüşdür və nəticə olaraq cavabı yassı hücrəli karsinom təsdiq olunmuşdur. Klinikamızda ilk dəfə olaraq unikal cərrahi əməliyyat icra edilmişdir. Əməliyyat qulaq, burun, boğaz və baş-boyun cərrahı Uzm. Dr. Rəşad Quvalov tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra edilmişdir. Həyata keçirilmiş əməliyyatlar: “Total Laringektomiya” (qırtlağın tamamilə çıxarılması) + “Servikal Özofajektomiya” (özofagusun boyun hissəsinin çıxarılması) + “Sağ Radikal Boyun Diseksiyası” + “Sol Selektiv Boyun Diseksiyası” (dərəcə 2,3,4). “Laringektomiya” zamanı servikal özofagusun tümörnən tutuq olduğu görülmüşdür və servikal özofajektomiya əməliyyatı da icra edilmişdir. Özofagusa stoma qoyularaq boyundan bayıra çıxardılmışdır. Xəstə özofaqus rekonstruksiyası üçün ikincili mərhələyə buraxılmışdır.

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.