Spotkanie

Grać czy być? - oto jest pytanie, na które szukam odpowiedzi wspólnie z aktorką-lalkarką Anną Skubik. To część pierwsza naszej rozmowy o ustawieniach systemowych, emocjach i teatrze. Czy reprezentant w czasie ustawienia ma coś z aktora? Jak radzić sobie z zablokowanymi emocjami? Zapraszam.
Małgorzata Jakubowska (Czapor)
www.ustawieniasystemowe.eu

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.