Puffy AmiYumi ~Sumire (Violet)~

Japanese version of "Love So Pure"

Lyrics:
Naranda sumire de aun da
Hana kamuri o no sette
Asonda kaeri o michi o
Omoide michite tamidata

Ame ga futatte
Hitori ni nattate
Taiyou wo istuta te mate tai
Kune ni nokatte
Doko e mukatte no
Taiyou ga sotto ni aru no kai

Shaganda koto de mitsuketa
Chiisana ai wo tsunde
Nosonda omoi subete ga
Kana no yomii no tsuiteta

Sore da koi nande
Masihte ai nande
Nana tsuma suki ta de yu no ni
Mune ga ipai te
Koe ni wa nanai te
Misu tama ai de aru kitai

Yoru o koi tete
Otonani nattate
Tekuto ni suki ka teya tetai

Kumo o otete
Nani ka mate no
Aotora se ni susu mitai

Sore da koi nande
Masihte ai nande
Nana tsuma suki ta de yu no ni

Mune ga ipai te
Koe ni wa nanai te
Misu tama ai de aru kitai
Aru kitai...

** Pictures found on Photobucket + Google
*** Lyrics from
www.puffyamiyumiworld.com
**** We are NOT emailing songs!

Vidbb

Vidbb.com is a free music search engine from youtube. Watch and download free mp3 and mp4 from youtube.
Vidbb.com indexes only links to video materials, which are public and free of charge at youtube.com. Administration Vidbb.com not endorse any user submission, and expressly disclaims any and all liability in connection with user submissions.